OM OSS

Föreningen är öppen för alla som är intresserade av bi och biskötsel och som har års- eller sommarboende i närområdet. Detta omfattar Särö, Kullavik, Vallda, Billdal, Lindome och södra Göteborg. 

Föreningen har ett 40-tal medlemmar,  

Sedan i början på 2000-talet har SBF en föreningsbigård med tillhörande klubbstuga, den ligger i Torred på gränsen till Sandsjöbacka-reservatet.

I bigården finns för närvarande plats för 6 bisamhällen. Syftet med föreningsbigården är att vara samlingspunkt medlemmarna för att utbyta erfarenhet och använda samhällena för utbildning.

Under säsongen har vi regelbundet träffar i  Bi-gården. Se kalender.