top of page

Föreningen

Föreningen bildades redan 1944. 

Den drivande kraften bakom föreningens bildande anses
Iantbrukaren Adolf Börjesson vara.

Till föreningens 50-års jubileum sammanställdes ett häfte som berättar om föreningens historia, lite om medlemmar och annat skoj.

Häftets framsida ser ni till höger och i sin helhet i pdf dokument.

Klicka på det för att öppna.
 

bottom of page