top of page

Särö Biodlarförening är en lokal intresseförening för biodlare i Norra Halland med egen bigård. Vi är anslutna till Sveriges Biodlares Riksorganisation (SBR).
 

VÄLKOMMEN

Svärmtelefon
0766-86 07 01

bottom of page